Vilkår og betingelser for Starbucks Kort

Oppdatert: 7.oktober 2019

Følgende Vilkår og betingelser gjelder for Starbucks Kort som drives av Starbucks Norway (UMOE Restaurant Group Coffee AS) og selskapets konsernselskaper (samlet kjent som «Starbucks»). Ved å bruke ditt Starbucks Kort aksepterer du vilkårene i denne avtalen. Avtalen inneholder vilkårene for Starbucks Kort og brukerkontoen som er knyttet til Starbucks Kort, så vel som bruken av det. Vi ber om at du leser disse brukervilkårene nøye.

Om kontoen din:

Starbucks Kort er utstedt til deg av Starbucks®. Det lar deg legge inn en sum penger på ditt Starbucks Kort for framtidige kjøp i deltakende norske Starbucks®-butikker. Den pengesummen du legger inn på ditt Starbucks Kort er en forhåndsbetaling som gjelder kun for varer og tjenester i de deltakende butikkene.

Et Starbucks Kort gir deg muligheten til å legge inn en kontantverdi på kortet som du så kan bruke i deltakende Starbucks®-butikker i Norge. For å se en liste over de butikkene som deltar kan du se på http://www.starbucks.no/store-locator. Ditt Starbucks Kort vil ikke bli erstattet hvis du mister det. Dette gjelder likevel ikke hvis du registrerer og rapporterer et tapt kort slik det er beskrevet under.

Dette programmet er ikke tiltenkt for, og er ikke tiltenkt brukt av, personer under 15 år. Hvis du er mellom 15 og 18 år kan du bruke ditt Starbucks Kort under tilsyn av en forelder eller juridisk verge som samtykker i å overholde disse vilkårene for bruk.

Slik legger du inn et beløp på ditt Starbucks Kort:

Du kan legge inn kontanter på et Starbucks Kort ved hjelp av et kredittkort, debetkort eller kontanter ved å besøke en av de deltakende butikkene eller gå inn på https://card.starbucks.no. Innlegging av penger på et kort på https://card.starbucks.no er betinget av at kortet er registrert i lojalitetsprogrammet My Starbucks Rewards™. Du kan ikke legge inn mer enn et beløp på kr.2000 på ditt Starbucks Kort. Minimumsbeløpet du må legge inn på ditt Starbucks Kort er kr.100.

Ulike bestemmelser:

Du vil ikke betale noe gebyr for å motta, aktivere, legge inn et beløp eller annen bruk av ditt Starbucks Kort. Ditt Starbucks Kort utløper hvis det ikke er registrert noen transaksjoner på det på ett år. Du kan se saldoen på https://card.starbucks.no/sbportal/starbucks-kort eller i en deltakende butikk i Norge når som helst. Når du bruker ditt Starbucks Kort kan du også be om kvittering der saldoen framkommer. Hvis saldoen skulle være feil forbeholder Starbucks® seg retten til å korrigere saldoen på ditt Starbucks Kort hvis vi har mistanke om at det er oppstått en feil ved etterfylling av kortet under en av dine transaksjoner.

Registrering, erstatningsansvar for uautoriserte transaksjoner:

I og med at ditt Starbucks Kort brukes på lik linje med kontanter for kjøp i Starbucks® butikker, er du ansvarlig for alle transaksjoner som knyttes til ditt Starbucks Kort, inkludert uautoriserte transaksjoner. Men hvis du mister ditt Starbucks Kort, eller det blir stjålet eller ødelagt, kan du fryse kortet. Det frosne kortets gjenværende saldo på tidspunktet du meldte ditt Starbucks® Card tapt, men bare hvis du har registrert det hos oss, i lojalitetsprogrammet My Starbucks Rewards™. For å registrere kortet og bli et My Starbucks Rewards™ medlem bes du gå inn på https://card.starbucks.no. Vennligst varsle oss umiddelbart hvis du endrer noen av registreringsopplysningene dine. Hvis du mister ditt Starbucks Kort, eller det blir stjålet eller ødelagt bør du fryse kortet ditt med en gang ved å logge deg inn på kontoen din på https://card.starbucks.no/ og rapportere kortet tapt. Saldoen på ditt Starbucks Kort er bare beskyttet fra det tidspunktet du frøs ditt Starbucks Kort. Vi vil fryse den gjenværende saldoen på ditt Starbucks Kort på det tidspunktet du frøs det. Du vil kunne kjøpe et nytt Starbucks Kort i en deltakende Starbucks® butikk og overføre den gjenværende saldoen til ditt nye Starbucks Kort etter at du har registrert ditt nye Starbucks® Card på https://card.starbucks.no.

Endringer, oppsigelse og heving av denne avtalen:

Starbucks® forbeholder seg retten til å endre denne avtalen, men betydelige endringer i din disfavør kan ikke gjennomføres uten din godkjenning. Du vil bli advart om endringer hvis du har registrert et Starbucks Kort i lojalitetsprogrammet My Starbucks Rewards™ via den oppgitte kontaktinformasjonen. I tillegg vil den endrede avtalen bli gjort tilgjengelig på https://card.starbucks.no, og endringene vil tre i kraft når de er offentliggjort på vårt nettsted. Hvis din godkjenning er påkrevd for å utføre endringene vil slik godkjenning bli ansett gitt når du etterfyller penger på ditt Starbucks Kort etter at du har mottatt varsel om endringen. Hvis du ikke godkjenner endringen har Starbucks® rett til å si opp avtalen med to måneders varsel med de implikasjonene som er beskrevet i neste avsnitt.

Oppsigelse av avtalen:

Starbucks® kan når som helst si opp denne avtalen med to måneders varsel. I slikt tilfelle vil du ha muligheten til, hvis det er aktuelt, å bruke opp den gjenværende saldoen på ditt Starbucks Kort i oppsigelsesperioden. Hvis du har kr.500 eller mer på kortet ditt på tidspunktet for oppsigelsen vil du få tilbakebetalt det gjenværende beløpet på kortet på oppsigelsestidspunktet hvis du sender en e-post til rewards@starbucks.no og oppgir bankkontonummeret ditt før oppsigelsesperioden utløper.

Du vil ikke motta noen økonomisk kompensasjon i tilfelle endringer eller oppsigelse av avtalen.

Uregistrerte Starbucks Korts kan ikke avsluttes og den gjenværende saldoen kan ikke overføres til et nytt kort hvis du skulle miste kortet.

Som medlem av lojalitetsprogrammet My Starbucks Rewards™ tilbys du saldobeskyttelse og har muligheten til å overføre den gjenværende saldoen til andre kort. (Les mer om vilkår og betingelser for My Starbucks Rewards™)

Starbucks® vil umiddelbart og uten varsel avslutte et Starbucks Kort hvis det har vært inaktivt i 1 år. I slike tilfeller vil du ikke ha muligheten til å bruke eller få refundert eventuell gjenværende saldo på ditt Starbucks Kort.

Begrensning av erstatningsansvar:

Starbucks® er ikke ansvarlig for tap eller forsinkelser som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll. Det samme gjelder for tap eller forsinkelser som skyldes forhold som Starbucks® uten grunn kunne forventes å ha tatt hensyn til ved tidspunktet for inngåelsen av avtalen. I tillegg har ikke Starbucks® noe ansvar for tapt inntekt, forretningsmulighet, goodwill eller fortjeneste som måtte resultere av denne avtalen. Avtalen krenker ikke dine absolutte rettigheter i henhold til norsk lov.