My Starbucks Rewards™ Vilkår og betingelser for medlemskap

Oppdatert 9. september 2019

Følgende Vilkår og betingelser gjelder for My Starbucks RewardsTM programmet som drives av Starbucks Norway (UMOE Restaurant Group Coffee AS) og selskapets konsernselskaper (samlet kjent som «Starbucks»).

For å kunne bli medlem av My Starbucks RewardsTM må du akseptere vilkårene som er beskrevet her, så vel som vilkårene de referer til. Vi ber om at du leser disse vilkårene nøye.

Starbucks® forbeholder seg retten til å endre vilkårene når som helst etter eget skjønn, med unntak for betydelige endringer i din disfavør. Endringene trer i kraft med umiddelbar virkning og vilkårene som gjelder til enhver tid er tilgjengelig på https://card.starbucks.no. Din deltakelse i My Starbucks RewardsTM bekrefter at du aksepterer vilkårene som til enhver tid gjelder. Derfor bør du se på https://card.starbucks.no med jevne mellomrom for å gjøre deg kjent med de gjeldende vilkårene. Hvis du ikke aksepterer vilkårene må du si opp ditt medlemskap i My Starbucks Rewards™.

Disse vilkårene endrer ikke på noen måte vilkårene og betingelsene i andre avtaler du måtte ha med Starbucks® om produkter, tjenester eller annet.

Lojalitetsprogrammet My Starbucks Rewards™ er ikke tiltenkt for, og er ikke tiltenkt brukt av, personer under 15 år. Hvis du er mellom 15 og 18 år kan du bruke ditt My Starbucks Rewards™ under tilsyn av en forelder eller juridisk verge som samtykker i å overholde disse vilkårene for bruk.

My Starbucks Rewards™ er en måte som Starbucks® prøver å belønne og takke lojale kunder for at de støtter vår virksomhet og kjøper Starbucks®-produkter. Medlemmer i My Starbucks Rewards™ kan opptjene og samle opp «Stars» som kan innløses i programmerte fordeler, også kjent som «Rewards» i deltakende Starbucks®-butikker i Norge. Dessverre har ikke alle butikkene mulighetene til å honorere Rewards på dette tidspunktet. Besøk «Finn butikk» på http://www.starbucks.no/store-locator for å finne det nærmeste stedet som innløser Rewards.

Registreringsprosessen kan kreve at du oppgir følgende informasjon: Brukernavn, passord, e-postadresse (kreves for å motta alle kvalifiserte fordeler), Starbucks®-kontonummer, fødselsdato, navn, adresse, mobiltelefonnummer og markedsføringspreferanser. Personlige opplysninger som du oppgir i forbindelse med registreringen vil bli behandlet i samsvar med Starbucks® retningslinjer for personvern. For å bli My Starbucks Rewards™ medlem må du akseptere vilkårene i Starbucks® retningslinjer for personvern.

Starbucks® vil avslutte medlemskap automatisk uten forvarsel dersom brukeren har vært inaktiv i 13 måneder.

Programoversikt

Vi ønsker å belønne og takke lojale kunder med My Starbucks Rewards™. For å kunne dra nytte av fordelene som ytes gjennom My Starbucks Rewards™ må du først registrere deg ved å opprette en konto på https://card.starbucks.no. Du må så aktivere og registrere minst et Starbucks Kort knyttet til kontoen som gjøres avhengig av at du aksepterer vilkårene for Starbucks Kort. Alle dine Starbucks Korts kan aktiveres og registreres for bruk i My Starbucks Rewards™, men du kan ha bare en (1) konto som er personlig for deg.

Medlemmer i My Starbucks Rewards™ er kvalifisert for å opptjene og samle opp «Stars» som kan innløses i programmerte fordeler, også kjent som «Rewards» i deltakende Starbucks®-butikker. Fordelene som er tilgjengelige for deg gjennom My Starbucks Rewards™ bygger på antallet «Stars» du har opptjent. Du opptjener Stars ved å foreta kjøp ved hjelp av et registrert Starbucks Kort. For hver femti (50) kroner opptjener du en (1) stjerne. Du kan bruke ethvert registrert Starbucks Kort for å opptjene Stjerner.

I tillegg kan Starbucks® tilby andre tidsavgrensede kampanjer der du som medlem har muligheten til å opptjene ekstra Stjerner.

Personlige tilbud

Spesialtilbud kan distribueres via vårt nettsted, sosiale medier, SMS/MMS, e-post eller med post. Ved å bli medlem i My Starbucks Rewards™ godkjenner du å motta annonsering og markedsføringstilbud fra Starbucks®. Du må oppgi en legitim e-postadresse, telefonnummer og fysisk adresse for å kunne motta spesialtilbud. Spesialtilbud kan være en del av det personlige markedsføringsprogrammet og tilbudene justeres på grunnlag av forbrukeratferd og preferanser. Spesialtilbudene kan omfatte vanlige rabatter på mat, drikke og varer. Spesialtilbud kan ha visse begrensninger, inkludert at de er personlige og ikke kan deles, kopieres eller overføres. Du kan bli best om å framvise ditt registrerte Starbucks Kort til baristaen for å innløse spesialtilbud.

My Starbucks Rewards™ nivåer

I øyeblikket er det tre (3) medlemskapsnivåer som bestemmes av antallet Stjerner som du samler opp på kontoen din.

Ved å opprette en konto og registrere et Starbucks Kort vil du automatisk bli inkludert i My Starbucks Rewards™ nivået «Welcome». Hvis du opptjener minst fem (5) Stjerner i løpet av tolv (12) måneder etter registreringsdatoen vil du bli oppgradert til nivå «Grønn». Hvis du opptjener minst tretti (30) stjerner i en tolv (12) månedersperiode etter registreringsdatoen vil du bli kvalifisert for nivå «Gold».

Når du når et visst nivå i My Starbucks Rewards™ vil du motta fordelene som gjelder for det aktuelle nivået på det aktuelle tidspunktet, men du må fortsette å opptjene og samle Stjerner for å opprettholde ditt medlemskapsnivå.

Welcome nivå

Ved å registrere ditt Starbucks Kort vil du automatisk komme inn på «Welcome»-nivået av My Starbucks Rewards™. Dine fordeler i hver 12-månedersperioder er:

 1. Fritt valg av gratis drikke på fødselsdagen din. Dette vil bli automatisk lagt inn på kontoen din og vil være tilgjengelig for deg på fødselsdagen din og i de seks (6) påfølgende dagene.
 2. Gratis saldobeskyttelse for ditt Starbucks Kort. (Les mer om vilkår for Starbucks Kort).
 3. Personlige tilbud og invitasjoner, hvis det skulle bli aktuelt.

For å opprettholde fordelene på «Welcome» nivået må du opptjene minst en (1) ny stjerne for hver 12-månedersperiode etter registreringsdatoen. Hvis du ikke mottar en ny stjerne innen 12 måneder er du ikke lenger kvalifisert for «Welcome» nivåets fordeler i My Starbucks Rewards™.

Green nivå

Etter at du har tjent opp fem (5) Stjerner i en 12-månders periode vil du bli forfremmet fra «Welcome» nivået til «Green» nivå av My Starbucks Rewards™. Dine fordeler i hver 12-månedersperioder er:

 1. Gratis oppgradering fra Starbucks® Espresso Roast til Starbucks® Single Origin Espresso Roast eller Starbucks® Christmas Blend Espresso Roast.
 2. Gratis valg av soya, kokos, havre, mandel eller laktosefri melk.
 3. Gratis påfyll av brygget kaffe/te.
 4. Fritt valg av gratis drikke på fødselsdagen din. Dette vil bli automatisk lagt inn på kontoen din og vil være tilgjengelig for deg på fødselsdagen din og i de seks (6) påfølgende dagene.
 5. Gratis saldobeskyttelse for ditt Starbucks Kort. (Les mer om vilkår for Starbucks Kort).
 6. Personlige tilbud og invitasjoner, hvis det skulle bli aktuelt.

For å opprettholde fordelene på «Green» nivå må du opptjene minst fem (5) nye Stjerner for hver 12-månedersperiode etter registreringsdatoen. Hvis du ikke opptjener fem nye stjerner innenfor en 12-månedersperiode vil du ikke lenger være kvalifisert for nivået «Green» av My Starbucks Rewards™ og vil derfor gå tilbake til «Welcome» nivået og din stjernesaldo vil automatisk bli satt til null.

Gold nivå

Etter at du har tjent opp tretti (30) Stjerner i en 12-månders periode vil du bli forfremmet fra «Green» nivå til «Gold» nivå av My Starbucks Rewards™. Dine fordeler i hver 12-månedersperioder er:

 1. Velkomstdrikke – En (1) gratis håndlaget drikke etter eget valg. Tilbud om gratis drikke utløper etter tretti (30) dager.
 2. En (1) gratis håndlaget drikke etter eget valg for hver tolvte (12) drikke.
 3. Gratis oppgradering fra Starbucks® Espresso Roast til Starbucks® Single Origin Espresso Roast eller Starbucks® Christmas Blend Espresso Roast.
 4. Gratis valg av soya, kokos, havre, mandel eller laktosefri melk.
 5. Gratis påfyll av brygget kaffe/te.
 6. Fritt valg av gratis drikke på fødselsdagen din. Dette vil bli automatisk lagt inn på kontoen din og vil være tilgjengelig for deg på fødselsdagen din og i de seks (6) påfølgende dagene.
 7. Gratis saldobeskyttelse for ditt Starbucks Kort. (Les mer om vilkår for Starbucks Kort).
 8. Personlige tilbud og invitasjoner, hvis det skulle bli aktuelt.

For å opprettholde fordelene på «Gold» nivå må du opptjene minst tretti (30) nye Stjerner for hver 12-månedersperiode etter registreringsdatoen. Hvis du ikke opptjener tretti nye stjerner innenfor en 12-månedersperiode vil du ikke lenger være kvalifisert for nivået «Gold» av My Starbucks Rewards™ og vil derfor gå tilbake til «Green» nivå og din stjernesaldo vil automatisk bli satt til null.

Ulike bestemmelser

Det er ingen medlemskapsavgift knyttet til My Starbucks Rewards™. Stjernene som opptjenes og samles inn i programmet er markedsrelaterte og har ingen pengeverdi.

Dine Stjerner, varer, registrerte Starbucks Kort og din konto knyttet til My Starbucks Rewards™ er personlig og kan ikke selges, overføres eller overtas av familie, eller deles med familien, venner eller andre. Du har rett på en (1) My Starbucks Rewards™ konto.